Hospitality Việt Nam với sứ mệnh đồng hành phát triển ngành kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn tại Việt Nam.