FnB Academy là thương hiệu đào tạo kinh doanh F&B thuộc chuỗi thương hiệu FnB Việt Nam by Hospitality Việt Nam.

Chứng nhận của khoá học tại FnB Academy sẽ cho Hospitatity Việt Nam cấp và xác nhận chất lượng.